Email icon info@duos.hu
  • Lépjen velünk kapcsolatba 24/7.
  • Garantáljuk a 24 órán belüli válaszadást.
Keresés
Kérjük, írjon be egy keresési kifejezést
Márka
(
)
Termékek
(
)

Üzleti feltételek

A DUOS Webáruház Általános Szerződési Feltételei


melyek szabályozzák az Üzemeltető/Eladó

és a Megrendelő/Vevő közötti szerződési feltételeket  

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

 

Bevezetés


1. A DUOS Webáruház Üzemeltetője (Eladója) a Luxury Eyewear SK s.r.o., melynek székhelye: Ulica 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava. Az Eladó üzleti tevékenységének helye:  Pribinova 8, SK-811 09 Bratislava – Staré Mesto. Cégjegyzékszám: 50322729, ÁFA: 2120282109, Közösségi adószám (EU adószám): SK2120282109 


2. Az online áruház Megrendelője (Vevője) minden természetes vagy jogi személy, aki elküldi a termék megrendelését tartalmazó elektronikus nyomtatványt. 


3. A Fogyasztó olyan természetes személy, aki a www.duos.hu internetes domén alatt elérhető webáruházban terméket vásárol, és akinek ez a termék nem képezi beosztásának, foglalkozásának vagy vállalkozásának tárgyát.


Kapcsolatok:


E-mail: info@duos.hu

Telefon: +421 919 289 843


Termék megrendelése az Eladó online áruházában


1. A Vevő  az Eladótól a www.duos.hu doménnév alatt elérhető online áruházban terméket rendel.


2. Az webáruházban a termék leírása, tulajdonsága, elérhetősége, ára az adott terméknél van feltüntetve.


3. Az webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően a Vevő az általa megadott email-címre üzenetet kap, ami a fiók aktiváláshoz szükséges linket tartalmazza. A Vevő a fiókját erre a linkre kattintva aktiválja. A sikeres regisztrációt követően a Vevőnek hozzáférése lesz fiókjához, melyen keresztül az webáruházban vásárolhat. 


4. A Vevő az Eladótól a terméket az webáruházon keresztül, az webáruházban megtalálható leírás alapján rendeli meg.


5. A termékeknél szereplő „KOSÁRBA” gomb megnyomásával a megrendelt termék automatikusan a Vevő kosarába kerül. A Vevő kosara a Megrendelés létrehozása alatt bármikor megtekinthető.


6. A kosár megtekintésekor a Vevő az Eladó által kínált kézbesítési módok közül kiválasztja a számára legmegfelelőbbet. Amennyiben többféle kézbesítési mód is lehetséges, az egyes termék árához az ÁFÁ-n stb. kívül felszámolásra kerülnek a választott kézbesítési móddal kapcsolatos szállítási költségek is.


7. A megrendelést a Vevő a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel“ gombra kattintva véglegesíti. A Megrendelés elküldésével, azaz a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel“ gombra kattintva a Vevő egyúttal megerősíti, hogy-tudomásul vette/az Eladó tájékoztatta a termék tulajdonságáról, valamint a termék végösszegéről, melyet köteles az Eladónak megtéríteni.


8. A Megrendelés létrehozását követően a Megrendelés az webáruház rendszerében regisztrálásra kerül. Az Eladó a Vevő 

regisztrálásakor megadott e-mail címére a következőket küldi el:

- Megrendelés visszaigazolása a Megrendelésre vonatkozó információkkal együtt,

- ÁSZF, 

- az Eladó Panaszkezelési Szabályzata.


9. A Megrendelés visszaigazolásának kézbesítésével az adásvételi szerződés megkötöttnek minősül, míg tárgya a megrendelésben meghatározott termék kézbesítése a megszabott vételáron.


Szerződéstől való elállás


1. A Megrendelő/Fogyasztó jogosult indoklás megadása nélkül a termék átvételétől számított 14 napon belül elállni a távszerződéstől vagy a szerződéstől, amely az Eladó telephelyén kívül köttetett. A termék abban a pillanatban minősül átvettnek, amint a Fogyasztó vagy az általa meghatározott harmadik személy (kivéve a szállító) a megrendelt termék összes részét átvette, vagy ha:

a) a Fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt termékek külön-külön kerülnek kézbesítésre, az utolsóként kézbesített termék átvételének pillanatában,  

b) több részből vagy darabból álló termék kézbesítése esetén az utolsó rész vagy darab átvételének pillanatában, 

c) egy meghatározott időtartamon belül a termék többször kerül  kézbesítésre, akkor a termék első átvételének pillanatában. 


2. A Fogyasztó elállási jogát nyomtatott formában vagy egyéb tartós adathordozón történő bejegyzésen keresztül érvényesítheti. Amennyiben a szerződés szóban köttetett, a Fogyasztó elállási jogának gyakorlásához elég bármilyen egyértelmű nyilatkozat, amely a Fogyasztó szerződéstől való elállási szándékát (a továbbiakban: „elállási nyilatkozat”) fejezi ki. A Fogyasztó e célból felhasználhatja azt az elállási formanyomtatványt is, amelyet e-mail üzenetben kapott meg a megrendelés elküldését követően, és amely az ÁSZF mellékletében is megtalálható.


3. Az elállási jog érvényesíthetőségének időtartama nem minősül leteltnek, amennyiben az elállási nyilatkozat legkésőbb a megszabott időszak utolsó napján került elküldésre az Eladó címére. Kézbesítéssel kapcsolatos kétségek esetén a Fogyasztó által elküldött elállási nyilatkozat kézbesítettnek minősül a kézbesítés módjának megfelelő időtartam letelte után, amennyiben a Fogyasztó bizonyítani tudja, hogy a nyilatkozatot elküldte az Eladó által megadott címre vagy cím módosítása esetén arra a címre, amelyről a szerződés megkötése után az Eladó tájékoztatta. Amennyiben az elállási nyilatkozatot tartalmazó postai küldemény az Eladónak külön előírásban feltüntetett ok miatt nem kézbesíthető, akkor az első mondat alapján az elállási nyilatkozat Eladó címére történő elküldésének napjával kézbesítettnek minősül.     


4. Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, minden olyan kiegészítő szerződés is érvénytelenségével veszti, amely azzal a szerződéssel kapcsolatos, amelytől a Fogyasztó elállt.  A Fogyasztó semmilyen költség vagy egyéb, a kiegészítő szerződés érvénytelenítésével kapcsolatos díj megtérítésére nem kötelezhető; ez alól kivételt képeznek az utólagos költségek és a termék Eladónak vagy az általa meghatalmazott személynek történő visszaküldésével kapcsolatosak költségek. A többletköltség a Fogyasztó által választott kézbesítési mód költségének és az Eladó által kínált legolcsóbb, szokványos kézbesítési mód költségének különbsége. 


5. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó bizonyítási terhet a Fogyasztó viseli.


6. Az Eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül a Fogyasztónak visszatéríteni annak összes befizetését, melyek hozzá a szerződésből eredően vagy azzal kapcsolatban érkeztek, beleértve a szállítás, kézbesítés és postai küldeménnyel kapcsolatos költségeket és díjakat is. 


7. Az Eladó köteles a Fogyasztónak az előző bekezdés alapján ugyanolyan módon visszatéríteni annak befizetéseit, amilyen fizetési módot a Fogyasztó fizetéskor választott. Ezzel nem sérül a Fogyasztó azon joga, hogy az Eladóval a fizetés egyéb módjában egyezzen meg, amennyiben ezzel kapcsolatban a Fogyasztónak további díjak nem kerülnek felszámolásra. 


8. Az Eladó nem köteles a Fogyasztónak visszatéríteni a többletköltséget, amennyiben a Fogyasztó kifejezetten a kézbesítés más, az Eladó által kínált legolcsóbb, szokványos kézbesítési módtól eltérő módját kérte. A többletköltség a Fogyasztó által választott kézbesítési mód költségének és az Eladó által kínált legolcsóbb, szokványos kézbesítési mód költségének különbsége. 


9. Azon szerződéstől való elállás esetén, melynek tárgyát termékértékesítés képezi, az Eladó nem köteles a Fogyasztónak visszatéríteni annak befizetéseit azelőtt, hogy a visszaküldött termék az Eladónak kézbesítve lenne, vagy amíg a Fogyasztó nem bizonyítja, hogy a terméket a Fogysztónak visszaküldte, hacsak az Eladó fel nem ajánlja, hogy a termékért ő személyesen vagy egy általa meghatalmazott személy elmegy. 


10. A Fogysztó legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles a terméket visszaküldeni az Eladónak vagy az Eladó által meghatalmazott személynek átadni. Ez érvényét veszti, amennyiben az Eladó felajánlja, hogy a termékért ő személyesen vagy egy által meghatalmazott személy el. Az első mondat szerinti határidő le nem teltnek minősül, ha a termék legkésőbb a határidő utolsó napján visszaszállításra kerül. 


11. A Fogyasztó az értékesítés során vagy az azzal kapcsolatban megkötött szerződéssel járó joga alapján jogosult megtagadni a termék visszaszolgáltatását mindaddig, amíg az Eladó a Fogyasztónak vissza nem téríti a befizetett összeget vagy a szolgáltatásért/termékért kifizetett előleget. 


12. A szerződéstől való elálláskor a termék Eladónak vagy az által meghatalmazott személynek történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Fogyasztót terhelik. 


13. A Fogyasztó kizárólag a termék értékének csökkenéséért felel, amely a termék tulajdonságainak és funkcionalitásának megőrzéséhez szükséges használattól eltérő használatból ered.   


A termék ára, fizetési feltételek


1. A megrendelésben és az online áruházban szereplő termékek ára ÁFÁ-t tartalmaz. A Vevő a Megrendelés összegét az alábbi módon térítheti meg:

a) fizetési kapun keresztül,

b) banki utalással

c) utánvéttel


2. A termék árának megtérítéséért az Eladó semmilyen díjat nem számol fel. Ellenben az Eladó figyelmezteti a Vevőt, hogy némelyik szubjektum, amelynél a fizetés megvalósul, a befizetését illetéket számolhat fel (pl. egy bank számlára történő befizetéskor).


3. A Vevő vállalja, hogy az adott összeget a Megrendelésben feltüntetett határidőn belül megtéríti. Megtérítésének az összeg Eladó számlájára történő jóváírása minősül.


4. Az Eladó köteles a megrendelt terméket a Vevőnek az összeg megtérítésének időpontjától számított ..... munkanapon belül kézbesíteni.


5. A termék ára az Eladó internetes oldalán feltüntetett, érvényben lévő árjegyzéke alapján van meghatározva. A termék árához a szállítással, kézbesítéssel, csomagolással kapcsolatos költségek vagy illetékek, ill. postai díjak kerülnek felszámolásra. A termék teljes ára, tehát a további költségeket is beleértve, a megrendelést visszaigazoló e-mailben kerül feltüntetésre. A kedvezményes (akciós) árak egyértelmű szimbólumokkal (mint például „akció” vagy „kiárusítás”) vannak megjelölve. A kedvezményes árak a készlet kimerüléséig vagy a kedvezményes ár mellett feltüntetett időszakig tartanak, amiről az Üzemeltető tájékoztatja a Vevőt.


6. Az Üzemeltető nem felelős a terméket érintő, kézbesítő (posta, futár) által okozott szállítási késedelemért vagy a Megrendelő által feltüntetett hibás kézbesítési címért. A Megrendelő köteles a terméket átvételkor alaposan átvizsgálni, és a termék átvételét az átvételi elismervény aláírásával igazolni. Amennyiben a küldemény láthatóan sérült vagy tönkrement, a Megrendelő erről köteles az Üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni, és a küldemény átvételét megtagadni. 


Üzletben történő rendelés


1. Amennyiben a Vevő által kiválasztott termék az Eladó üzletében nem érhető el és nincs raktáron, a Vevőnek lehetősége van a terméket közvetlenül az Eladótól megrendelni.


2. A Vevő és az Eladó kötelező érvényű szerződést fogalmaznak meg, mint ahogy az ITT le van írva. 


3. A kötelező érvényű szerződés alapján a Vevő előleget fizet az Eladónak, ami a termék vételárának ... %-a. A Vevő köteles a megrendelt terméket megfelelő módon és időben átvenni, valamint az Eladó köteles a megrendelt terméket megfelelő módon és időben átadni a Vevőnek.


4. Amennyiben a Vevő a terméket nem veszi át, és az Eladó további, a termék átvételével kapcsolatos igyekezetei eredménytelennek bizonyul, az Eladó jogosult a termék raktározásáért 5 231Ft ÁFÁ-s /nap tárolási díjat felszámolni. 


Dioptriás szemüvegek online rendelése


1. A www.duos.hu online áruház kínálta szolgáltatások alapján az Ügyfeleknek, Vevőknek módjukban áll a dioptriás szemüvegek készítését online megrendelni.


2. Dioptriás szemüvegek megrendelése az online áruházban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a Fogyasztó az általa megadott email-címre kap üzenetet, mely a fiók aktiváláshoz szükséges linket tartalmazza. A Fogyasztó fiókját a linkre kattintva aktiválja.  Sikeres regisztrációt követően a Fogyasztónak hozzáférése lesz fiókjához, melyen keresztül az online áruházban vásárolhat. 


3. A Vevő az Eladótól közvetlenül az online áruházon keresztül, az online áruházban feltüntetett utasítások alapján rendeli meg dioptriás szemüvegét.


4. A termékeknél szereplő „KOSÁRBA” gomb megnyomásával a megrendelt termék automatikusan a Vevő kosarába kerül. A Vevő kosara a Megrendelés létrehozása alatt bármikor megtekinthető.


5. A kosár megtekintésekor a Vevő a felkínált kézbesítési módok közül kiválasztja a számára legmegfelelőbbet. Amennyiben többféle kézbesítési mód is lehetséges, az egyes termékek árához az ÁFÁ-n stb. kívül felszámolásra kerülnek a választott kézbesítési móddal kapcsolatos szállítási költségek is.


6. A Megrendelést a Vevő a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel“ gombra kattintva véglegesíti. A Megrendelés elküldésével, azaz a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel“ gombra kattintva a Vevő egyútall megerősíti, hogy megismerkedett/az Eladó tájékoztatta a termék tulajdonságairól is, valamint a termék végösszegéről, melyet köteles az Eladónak megtéríteni.


7. A Megrendelés létrehozását követően a Megrendelés az online áruház rendszerében regisztrálásra kerül. Az Eladó a Vevő regisztrációkor megadott e-mail címére az alábbiakat küldi el: Megrendelés visszaigazolása a Megrendelésre vanatkozó információkkal együtt, ÁSZF, Panaszkezelési Szabályzat. 


8. A Megrendelés visszaigazolásának kézbesítésével az adásvételi szerződés megkötöttnek minősül, míg tárgya a megrendelésben meghatározott termék kézbesítése a megszabott vételáron.


9. A Vevő/Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a dioptriás szemüvegek a Vevő egyedi igényei szerint készülnek, ezáltal egyedi terméknek minősülnek, így a Vevő nem állhat el a szerződéstől, és ez esetben nem érvényes az  ÁSZF elállási jog gyakorlására vonatkozó része. 


Záró rendelkezés


1. A jelen ÁSZF keretein belül nem szabályzott egyéb jogviszonyokat a Polgári Törvénykönyv a távértékesítés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződések keretében történő fogyasztóvédelemről szóló 102/2014 sz. törvénye, a fogyasztók védelméről szóló 250/2007 sz. törvénye stb. szabályozzák.   


2. A jótállási feltételeket a Panaszkezelési Szabályzat szabályozza. Az Üzemeltető és a gyártó nem nyújt garanciát a jogilag megszabott garancián felül. A termék reklamációjáról és az alternatív vitarendezésről szóló tájékoztatást a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza, amely ITT található.


3. Az Üzemeltető magatartási kódexszel rendelkezik, melyet betartása kötelező érvényű. Ezzel a kódexszel a Fogyasztó közvetlenül a vállalat telephelyén ismerkedhet meg.


Szlovák Kereskedelmi Felügyelet elérhetősége:


Ústredný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, P.O. BOX 29, Prievozská 32, SK-827 99 Bratislava, fax: 02/58272132.


Mellékletek:


1. sz. melléklet: Panaszkezelési Szabályzat, Elállási jog érvényesítésére vonatkozó tájékoztatás

2. sz. útmutatás a fogyasztó elállási jogának gyakorlására